HAU NV DIGITAL
@haunv

NEWBIE COACHING
DIGITAL MARKETING PROFESSIONAL


Dành cho các bạn sinh viên, các bạn mới ra trường hoặc muốn thay đổi nghề nghiệp.
Cần một định hướng nghề nghiệp cho bản thân và các kỹ năng chuyên nghiệp làm Digital - Growth Marketing.
Đây là khóa học Digital Marketing gồm 18 buổi trực tiếp trên lớp.
Học viên nhận được sự hướng dẫn bởi các Marketing Manager có nhiều kinh nghiệm.
Khóa học được triển khai bởi S.O.C InstituteHAU NV Digital.

Tư vấn miễn phí tại: www.haunv.com/pdmp/

1:1 COACHING
GROWTH MARKETING


Dành cho các bạn thực hiện Digital Marketing chưa hiệu quả.
Xây dựng một chiến lược bài bản cho doanh nghiệp và nhận tư vấn phát triển sự nghiệp bản thân.
Chương trình dựa trên sự kết hợp của HAU NV DigitalGrowth Marketing Vietnam.

Tư vấn trong 90 phút, chi phí: 3.600.000 vnđ

Gửi yêu cầu tư vấn qua: nguyenhau.tc45@gmail.com