Growth Consulting


Newbie

Dành cho các bạn sinh viên, mới ra trường hoặc muốn thay đổi nghề nghiệp.

Chi tiết: www.haunv.com/pdmp/


Tư vấn 1:1

Tư vấn xây dựng chiến lược tăng trưởng và thực thi chi tiết cho doanh nghiệp.

Gửi yêu cầu: nguyenhau.tc45@gmail.com