Video này mình chia sẻ cụ thể hơn về vị trí Growth Marketer, một người làm Marketing tăng trưởng. Hi vọng trợ giúp được nhiều bạn có định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Đây cũng là nội dung mà mình training cho anh em trong công ty. Qua đó xây dựng văn hóa doanh nghiệp bình đẳng để mọi người làm việc tốt hơn với nhau.

Các bạn có thể xem hai nội dung bổ sung chi tiết hơn.

https://haunv.com/blog/growth-marketer-pro/
https://haunv.com/blog/ebook-growth-hacking-101/

Cảm ơn các bạn.