Chia sẻ về Growth Strategy & Growth Marketing

Tag agile

Agile và điều quan trọng nhất

Có dịp quan sát độ quá tải công việc của CEO và nhân viên trong một công ty về dịch vụ tôi chợt nảy ý tưởng sử dụng Agile vào quản lý và điều hành! Khi một doanh nghiệp quá… Continue Reading →

© 2022 HAU NV — Dịch vụ Growth Marketing Consulting

Theme by Anders NorenUp ↑


DMCA.com Protection Status