Slide về Platform rất hay, đây là mô hình mà mình ứng dụng để design product B2B, B2C rất nhiều.

Các bạn có thể tham khảo để có cái nhìn tổng quan nhất!