Video Local Guides

Local Guide là gì?

  • Link: https://maps.google.com/localguides/
  • Local Guides là cộng đồng toàn cầu gồm những người khám phá, chuyên viết bài đánh giá, chia sẻ ảnh, trả lời câu hỏi, thêm hoặc chỉnh sửa địa điểm và kiểm tra thông tin thực tế trên Google Maps. Hàng triệu người dựa vào các đóng góp như đóng góp của bạn để quyết định nơi đáng đi và việc đáng làm.
  • Có 10 cấp độ tài khoản Local Guides; Cấp 4: 250 điểm; Cấp 10: 100.000 điểm; Điểm được Google tặng tài khoản khi chúng ta comment, rating,… các local.

Được lợi ích gì khi tham gia

  • Về tạo hồ sơ doanh nghiệp trên Google My Business có Gmap mà ko cần phải xác nhận.
  • SEO: Tạo hồ sơ sẽ xây dựng Entity nhanh chóng, đồng bộ. Google đánh giá rất cao Doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, đồng bộ. Ngoài ra, SEO Local cần đc rating bằng các tài khoản Local Guides cấp cao thì uy tín và dễ lên top cao hơn.
  • Google Ads: Các tài khoản Ads, Workspace, Cloud, App store, Local Guides, Gmal, Youtube,… trong hệ thái của Google liên kết với nhau; do đó khi có một gmail hay các tài khoản khác uy tín thì sẽ hỗ trợ rất tốt.
  • Để tạo tài khoản Google Ads MCC – quản lý nhiều tài khoản, rất có ích cho các bạn làm Agency MKT sau này; thì hãy bắt đầu trả tiền cho các sản phẩm của Google; đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm là đang tạo ra một gmail rất uy tín. Sẽ ko bị Google Ads khóa các tài khoản Ads của đối tác nữa.

Kết luận:

Hãy bắt đầu làm Local Guide như một thói quen của bạn và nhân viên trong công ty. Check in, comment, rating thường xuyên,…

Lên kế hoạch sử dụng các sản phẩm của Google; xây dựng thương hiệu trên Google My Business, Youtube, Blogspot,…

Chúc các bạn thành công!