Nhận thấy các bạn Digital Marketer muốn tự thiết kế website cơ bản cho cá nhân và công ty.

Mình hướng dẫn các bạn sử dụng WordPress và Flatsome Theme để làm.

Chi phí từ 1.000.000 – 3.000.000 là có thể có website để sử dụng rồi.

Folder dự án: ở đây >>

⭐️Tutorial Contents ⭐️

⌨️ (0:00:00) 1 – Giới thiệu

⌨️ (0:00:30) 2 – Folder dự án làm Website

⌨️ (0:01:20) 3 – Nghiên cứu khách hàng, từ khóa, đối thủ, xu hướng

⌨️ (0:02:19) 4 – Chuẩn bị Wireframe và theme giao diện, tài khoản

⌨️ (0:04:30) 5 – Cài đặt giao diện mẫu

⌨️ (0:04:30) 6 – Mua Hosting và tên miền

⌨️ (0:08:37) 7 – Kết nối Hosting với tên miền

⌨️ (0:12:00) 8 – Cài đặt WordPress

⌨️ (0:15:33) 9 – Cài đặt theme flatsome (giao diện có thể chỉnh sửa mà ko cần biết code) (tải file mẫu sẵn lên)

⌨️ (0:24:15) 10 – Thiết kế lại giao diện theo design riêng

⌨️ (0:24:25) 11 – Trang chủ + Header – đầu trang và menu + Body – giữa trang, phần nội dung chính + Footer – chân trang

⌨️ (0:35:08) 12 – Tương tự các trang khác như giới thiệu, dịch vụ, liên hệ,

⌨️ (0:38:40) 13 – Cấu hình phần form contact

⌨️ (0:42:55) 14 – Chuẩn bị gmail và lấy mật khẩu ứng dụng

⌨️ (0:44:30) 15 – Cài đặt form

⌨️ (0:47:45) 16 – Chat, call

⌨️ (0:48:23) 17 – Tối ưu cơ bản SEO và xuất bản website

⌨️ (0:48:33) 18 – Cài đặt Yoast SEO

⌨️ (0:51:35) 19 – Tối ưu lại các thẻ meta SEO các trang

⌨️ (0:54:15) 20 – Tối ưu Heading

⌨️ (0:54:55) 21 – Tối ưu tốc độ load trang

⌨️ (0:55:29) 22 – Viết thử một bài viết trong phần tin tức

⌨️ (1:01:13) 23 – Xuất bản website