Digital Marketing Professional

Chương trình đào tạo Digital Marketing quốc tế.
Chứng chỉ Digital Marketer với các kỹ năng làm việc toàn cầu.

Hiểu về Marketing và truyền thông thực chiến

Hiểu về Google và triển khai kế hoạch SEO

Hiểu về cách làm việc Agile, Scrum và Sprint

Hiểu và triển khai được kế hoạch Google Ads, GDN

Hiểu và triển khai được kế hoạch Social Media, Ads

Biết cách lên chiến lược và Plan Digital Marketing

Hiểu về bản thân và lựa chọn nghề nghiệp tương lai

Chương trình đào tạo được xây dựng bởi S.O.C Institute và sự bảo chứng bởi các đối tác BeUs Agency,
Sotatek, SHC Vietnam, Metrixa, Growth Marketing Vietnam.

Giới thiệu

Digital Marketing Professional là chương trình huấn luyện đào tạo chuyên viên Digital Marketer với các kiến thức và kỹ năng làm việc trên toàn cầu.
Đối tượng là các bạn muốn theo đuổi nghề Digital Marketing: Sinh viên, mới ra trường, muốn đổi nghề, hay là các bạn muốn có kỹ năng Digital Marketing tiêu chuẩn quốc tế.
Các kỹ năng được đào tạo về Marketing và truyền thông, các kỹ năng quản lý Agile, Scrum, Sprint, OKRs. Các kiến thức về Search Engine Marketing, CPC, Display Ads, Social Media, Social Ads, Content.
Chương trình với sự tham gia của các giảng viên là các Marketing Manager ở các công ty chuyên về Agency Marketing, Phần mềm, Chuỗi thương hiệu, ... đa dạng các ngành nghề và thị trường quốc tế.

Điểm độc đáo của chương trình

class digital marketing

- Chương trình đào tạo và hướng dẫn bởi các Marketing Manager

- Chuẩn mực kỹ năng nghề nghiệp toàn cầu (ngoài kỹ năng về digital marketing còn có kỹ năng thinking, quản lý qua Agile/Scrum, Sprint plan)

- Bảo chứng bởi các công ty là Agency và Cty phần mềm, chuỗi thương hiệu có khách hàng thị trường quốc tế.

- Chương trình thiết kế bởi các chuyên gia Digital Marketing nhiều kinh nghiệm

- Được coaching khai vấn nghề nghiệp phù hợp với bản thân và thị trường

- Kiến thức liên tục cập nhật 24/7hướng dẫn online nếu chưa hiểu

Chương trình học

Module 1. Nền tảng Digital Marketing và truyền thông

Module 2. Tối ưu hóa Công cụ tìm kiếm (Search Engine Optimization/ SEO)

Module 3. Quảng cáo Trả phí trên Google Ads (Paid Search Using Google Ads/ PPC)

Module 4. Quảng cáo Hiển thị & Video (Display & Video Advertising)

Module 5. Marketing qua Mạng xã hội (Social Media Marketing)

Module 6. Chiến lược & Kế hoạch Digital Marketing.

class digital marketing

Chứng chỉ Digital Marketing

certi-class-digital-marketing

- Chứng chỉ được cấp bởi học viện S.O.C Institute

- Được bảo chứng bởi các Agency Marketing, Công ty Phần mềm, Chuỗi thương hiệu

- Được xác nhận và ký tên bởi các giảng viên là Marketing Manager

- Có thể làm việc trên toàn cầu bởi các kỹ năng nghề chuyên nghiệp được đào tạo

- Được các ty thành viên trong hệ sinh thái đào tạo của S.O.C chứng nhận và xác nhận là đầu vào tuyển dụng

- Tham gia nhóm các Digital Marketer liên tục cập nhật xu hướng mới về Digital Marketing

Câu hỏi thường gặp

Liên hệ đăng ký học như thế nào?

Khóa học khai giảng hàng tháng, học viên đăng ký qua fanpage facebook.com/phenmkt.hanoi; hoặc gọi vào số điện thoại 098 630 75 67 để nhận tư vấn.

Chứng chỉ cấp như thế nào?

Chứng chỉ được S.O.C và giảng viên ký chứng chận và trao cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. Học viên hoàn thành số lượng thời gian học và thuyết trình dự án thực hành.

Cơ hội việc làm như thế nào?

Trung tâm sẽ liên hệ với các nhà tuyển dụng tương tác với học viên qua các buổi workshop để tìm hiểu hiểu lẫn nhau, các cơ hội việc làm luôn được cập nhật.