Gần đây Google đã công bố tài liệu hướng dẫn chính thức về Web Stories. Mục đích là để đa dạng hóa trải nghiệm tìm kiếm thông tin cho người dùng. 

Web Stories là gì?

Web Stories là phần stories như trên Instagram hoặc Facebook mà chúng ta đã biết.

Google hiển thị trải nghiệm này ngay trên Google cho người dùng khi tìm kiếm thông tin.

Story trên kết quả tìm kiếm

Thông tin hướng dẫn của Google ở đây: https://stories.google/

Hướng dẫn tạo web stories trên wordpress

Chúng ta thao tác theo các bước như sau để tạo web stories.

Bước 1: Vào phần Plugin tìm và kích hoạt plugin “Web stories”

Plugin Web Stories

Chúng ta tìm Plugin Web Stories của Google.

Bước 2: Vào phần Web Stories ở menu trái để tạo nội dung mới

Stories trong wordpress

Chúng ta click vào phần Stories ở menu trái; sau đó click vào “Create New Story”.

Bước 3: Đặt title và mô tả cho nội dung mới

Đặt title và mô tả

Bước 4: Thêm hình ảnh, video, câu chữ vào

Thêm ảnh, video, câu chữ

Bước 5: Thêm page mới

Thêm page mới

Bước 6: Xuất bản nội dung

Xuất bản nội dung

Như vậy chúng ta đã có một nội dung Web Stories mới.

Web stories mới

Tìm hiểu chi tiết về Web Stories

1. Các links để tìm hiểu 
– https://developers.google.com/search/docs/guides/enable-web-stories?hl=vi 
– https://stories.google/ 
– https://www.nws.ai/ 
– https://makestories.io/ 
2. Có thể tạo nội dung stories trên web wordpress và google index 
– https://vi.wordpress.org/plugins/web-stories/ 
– Cài đặt vào tạo như tạo bài viết bình thường 
3. Links test trải nghiệm 
– https://www.google.com/amp/story/s/haunv.com/blog/web-stories/dinh-hinh-cau-truc-website-seo/ 
– Kết quả google search sẽ hiển thị thêm một hình ảnh cạnh bên để chú thích cho người dùng là web stories.

=> Như vậy, trong quá trình tạo content đăng lên các page social như facebook, instagram, youtube chúng ta có thể đăng lên website luôn.