Video hướng dẫn tự học SEO

Hướng dẫn tự học SEO – Search Engine Optimization qua các website từ cơ bản đến nâng cao.
⭐️ Website hướng dẫn⭐️
1/ SEO của Gooogle: https://developers.google.com/search/docs?hl=vi
2/ SEO cơ bản – nâng cao: https://learningseo.io/
3/ SEO 101: https://haunv.com/blog/seo-101/
4/ Các web học Online Digital MKT:
https://www.facebook.com/groups/phenmkthn/posts/1509572952580401/
5/ Học Growth Marketing: https://resource.growthmarketing.vn/

⭐️ Tutorial Contents ⭐️

⌨️ (0:00:00) 0 – Giới thiệu

⌨️ (0:00:20) 1 – Hướng dẫn SEO từ Google

⌨️ (0:01:39) 2 – Hiểu biết cơ bản về SEO

⌨️ (0:02:03) 3 – Hướng dẫn cơ bản về SEO

⌨️ (0:03:05) 4 – Hướng dẫn nâng cao về SEO

⌨️ (0:06:05) 5 – Hướng dẫn SEO từ learningseo.io

⌨️ (0:06:25) 6 – Các web học Digital MKT và SEO từ Phèn MKT