Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Tag ux

Customer Journey Map (PDF): Bản đồ hành trình của khách hàng.

Customer Journey Map được sử dụng nhiều trong thiết kế sản phẩm công nghệ, hôm nay mình chia sẻ thêm việc sử dụng vào công đoạn khác để nâng cao trải nghiệm khách nhằm mục đích tăng tỷ lệ chốt… Continue Reading →

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑