Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Tag tracking

Cài đặt Google Tag Manager GTM chi tiết

Hướng dẫn cách tạo Google Analytics, Face Pixel, … và cài đặt Google tag Manager lên web page, landing page để phục vụ đo lường tracking và chạy quảng cáo. Mục đích cơ bản tracking trong Ads chuyển đổi là… Continue Reading →

Tracking, Analytics & Report: Series Marketing cho App, Website dịch vụ

Chúng ta cùng quay trở lại với Series: Marketing cho App, Website dịch vụ và đây là bài viết cuối cùng Tracking, Analytics & Report. Lĩnh vực digital – số hóa giúp nghành Marketing rất nhiều, dữ liệu ngày càng nhiều… Continue Reading →

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑