Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Tag social marketing

Growth Hacking Tips #18: Nhóm mạng xã hội

Công cụ mạnh mẽ để growth hacking tiếp theo là sử dụng nhóm trên mạng xã hội, các nhóm trên Linkedin, Facebook rất mạnh mẽ để phát triển user. Có thể sử dụng nhóm và chatbot để hỗ trợ nhau… Continue Reading →

Growth Hacking Tips #9: Social Media

Không cần nhắc chắc các bạn cũng biết, thời đại bây giờ là thời đại social media rồi, từ facebook, youtube, insta, twitter, tiktok, snapchat, zalo, … các mạng xã hội là kênh marketing cực kỳ đắc lực và không… Continue Reading →

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑