Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Tag sale

Ba lý do để thuyết phục khách mua hàng

Khi cần bán hàng hay suy rộng ra cần hợp tác làm gì, hãy nhớ ba mũi tên để xuyên thấu tâm can khách hàng này nhé!! #1 Thương hiệu– Đều tiên là định vị thương hiệu chuẩn với khách… Continue Reading →

Hiểu về bán hàng và Marketing

Tư duy ngược của những người bán hàng trên facebook. Một vài ví dụ. Ví dụ 1: Gần đây, có một bạn chán làm giáo viên và chuyển qua làm nhân viên sales bất động sản mà cụ thể là… Continue Reading →

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑