Chia sẻ về Growth Strategy & Growth Marketing

Tag Nicholas Taleb

Da thịt trong cuộc chơi – để nhận biết một cú lừa!

Nassim Nicholas Taleb là một nhà tiểu luận, học giả, nhà thống kê toán học người Mỹ gốc Lebanon, và là nhà giao dịch quyền chọn và nhà phân tích rủi ro trước đây, người làm việc liên quan đến… Continue Reading →

© 2022 HAU NV — Dịch vụ Growth Marketing Consulting

Theme by Anders NorenUp ↑


DMCA.com Protection Status