Chia sẻ về Growth Strategy & Growth Marketing

Tag leader

Sếp vs team họp và báo cáo như thế nào để không còn đau đầu?

Nhìn vào những cuộc họp triền miên nhiều giờ và các thành viên không tập trung có thể biết được Cty có quản trị hiệu quả hay không. Tối ưu nhất là không có cuộc họp nào cả, nhưng điều… Continue Reading →

Con đường nghề nghiệp: Có nên làm sếp?

Mình thấy rằng ở Việt Nam chúng ta có một quan niệm còn lỗi thời, đó là “thích làm quan”. Có người không làm được quản lý hay không muốn làm thì đều có thể bị ép hoặc tự ép… Continue Reading →

Lãnh đạo làm gì với nhân viên?

Có lẽ trong việc điều hành công việc và lãnh đạo nhóm làm việc, thúc đẩy động lực làm việc của mỗi thành viên và nhóm là điều khó nhất và quan trọng nhất! Vậy, để thúc đẩy động lực… Continue Reading →

© 2022 HAU NV — Dịch vụ Growth Marketing Consulting

Theme by Anders NorenUp ↑


DMCA.com Protection Status