Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Tag landing page

Growth Hacking Tips #6: Lợi ích, không phải tính năng

Chúng ta đến với thủ thuật thứ 6, đó là cách viết nội dung phần section 1 đầu tiên trong landing page hoặc pre landing page. Chúng ta chỉ có ít giây để gây sự tập trung cho khách, nếu… Continue Reading →

Chuẩn bị web page và phần mềm hỗ trợ: Series Quảng cáo chuyển đổi 101

Chào mừng các bạn đến với bài thứ 3 thuộc Series Quảng cáo chuyển đổi 101 đó là chuẩn bị đầy đủ web page (landing page, pree landing, form, …) và các phần mềm hỗ trợ để tạo thành phễu… Continue Reading →

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑