Chia sẻ về Growth Strategy & Growth Marketing

Tag insight

Hiểu chân dung khách hàng: Series Marketing cho App, Website dịch vụ

Chào mừng các bạn quay trở lại với Series: Marketing cho App, Website dịch vụ và đây là bài giảng đầu tiên, nằm trong phần 1 – hiểu về chân dung của khách hàng. Hiểu chân dung khách hàng để… Continue Reading →

Insight khách hàng – chìa khóa vạn năng!

Phụ nữ đúng là một kho tàng insight để cho đàn ông chúng ta suy ngẫm. Khó biết đấy nhưng khi biết cách tìm rồi thì mọi thứ lại thật đơn giản dễ dàng! Là đàn ông, chắc hẳn có… Continue Reading →

Tìm insight thật giản đơn

Một trong những công việc đau đầu nhất của Marketer là đi tìm insight của khách hàng, đặc biệt là ngồi vắt não nghĩ. Thật sai lầm khi cứ ngồi một chỗ và nghĩ trên trời dưới đất. Vậy tìm… Continue Reading →

© 2022 HAU NV — Dịch vụ Growth Marketing Consulting

Theme by Anders NorenUp ↑


DMCA.com Protection Status