Growth Marketing

Tag Customer Journey Map

Customer Journey Map (PDF): Bản đồ hành trình của khách hàng.

Customer Journey Map được sử dụng nhiều trong thiết kế sản phẩm công nghệ, hôm nay mình chia sẻ thêm việc sử dụng vào công đoạn khác để nâng cao trải nghiệm khách nhằm mục đích tăng tỷ lệ chốt… Continue Reading →

© 2021 HAU NV Digital — Dịch vụ Consulting miễn phí

Theme by Anders NorenUp ↑


DMCA.com Protection Status