Growth Marketing

Tag branding

Câu chuyện thương hiệu biểu tượng

Mấy ngày hôm nay Việt Nam chúng ta đi theo một tâm lý xã hội là cùng hướng về Miền Trung ruột thịt, nơi mà thiên tai lũ lụt mỗi năm đều diễn ra, tôi nảy ra ý tưởng viết… Continue Reading →

Growth Hacking Tips #4: Câu chuyện thương hiệu và PR

Chúng ta đến với tips thứ 4, đó là về câu chuyện thương hiệu. Phần này người làm product, CEO và story teller nên ngồi lại với nhau để viết lên câu chuyện thương hiệu. Nó chính là nền ban… Continue Reading →

© 2021 HAU NV Digital — Dịch vụ Consulting miễn phí

Theme by Anders NorenUp ↑


DMCA.com Protection Status