Trả lời cho các bạn chuyên về Content Creative!! Làm sao để liên tục có ý tưởng nội dung để làm?

1/ Ba vòng tròn nội dung
– Nội dung cốt lõi: Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, campaign
– Gần: Bối cảnh khách hàng => vấn đề khách => giải quyết vấn đề
– Xa: Bối cảnh xã hội

2/ Xây kế hoạch content sao cho chuẩn
– Chọn nội dung ra tiền
– Xây phễu chuyển đổi, hành trình khách
– Lên action plan và kênh xuất bản

3/ Từ marketing
– Phân tích khách hàng và bám vào