Công cụ mạnh mẽ để growth hacking tiếp theo là sử dụng nhóm trên mạng xã hội, các nhóm trên Linkedin, Facebook rất mạnh mẽ để phát triển user.

Có thể sử dụng nhóm và chatbot để hỗ trợ nhau kéo user về website để dẫn dắt thêm.

Để tạo các nhóm thì chúng ta cần đầu tư nội dung khá nhiều, nên đầu tiên cần chuẩn bị nhân sự và thời gian để làm việc.

Một nhóm của cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam

Sau khi chuẩn bị nội dung và nhân sự đầy đủ chúng ta bắt đầu phát triển kéo thành viên nhóm thông qua nhóm khác, fanpage khác và qua việc kết nối cá nhân. Nếu có nhân sách chúng ta có thể làm tài nguyên free để kéo theo quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về Growth Hacking ở chuỗi bài viết ở đây và khóa học Growth Hacking 101 cơ bản.