Affiliate hiện nay là một kênh quá phổ biến rồi, các ứng dụng về SaaS rất hay sử dụng kênh này để phát triển user. Hiện tại còn có các kênh trung gian triển khai dịch vụ này, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Chương trình liên kết trên web học online

Có hai hình thức bạn có thể triển khai chương trình Affiliate là tự triển khai và hai là dùng dịch vụ bên khác.

Tự triển khai thì bộ phận Marketing mô tả lên để bộ phận Product xây dựng các tính năng cần thiết. Còn sử dụng kênh trung gian bạn chỉ cần liên hệ với họ và sau đó chia chiết khấu theo thỏa thuận.

Accesstrade với các chiến dịch liên kết
Accesstrade với các chiến dịch liên kết
Chương trình của Lazada
Chương trình của Lazada

Về tư duy cách làm Affiliate không quá phức tạp, các bạn có thể lên các web trên để xem cách thức họ triển khai. Cái khó là xây dựng cộng đồng những người làm Affiliate với cty bạn và giúp họ đẩy mạnh marketing, tốt nhất là chuẩn bị đầy đủ tư liệu và các chiến dịch sale marketing để phối hợp.

Tìm hiểu thêm về Growth Hacking ở chuỗi bài viết ở đây và khóa học Growth Hacking 101 cơ bản.