Tải File PDF ở đây >

Với 68 triệu người dùng internet, nền kinh tế internet của Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh thứ hai trong khu vực, tăng 39% mỗi năm kể từ năm 2015.

Quỹ đạo này được thiết lập để tiếp tục, với nỗ lực của chính phủ hướng tới việc sử dụng điện thoại thông minh 100% thông qua hỗ trợ sản xuất điện thoại thông minh và một trong những gói dữ liệu rẻ nhất trong khu vực.

Nguồn: https://www.thinkwithgoogle.com/

Xu hướng nổi bật trên cả nước

Người tiêu dùng trực tuyến ở nông thôn
Nền kinh tế theo nhu cầu
Người mua sắm thông minh
Người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe

Xu hướng theo ngành hàng

Chăm sóc cá nhân và làm đẹp
Thực phẩm và đồ uống
Tài chính
Mua sắm trực tuyến

Tải file PDF ở đây >