Đôi dòng suy nghĩ về năng suất lao động của cá nhân và toàn xã hội. Điều gì là cần thiết để có thể tăng được năng suất lao động?

Năng suất lao động (NSLĐ) của Việt Nam thời gian qua tiếp tục cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm, là quốc gia có tốc độ tăng NSLĐ cao trong khu vực ASEAN. Với mức tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08%, NSLĐ toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102,2 triệu đồng/lao động (tương đương 4.521 USD/lao động); NSLĐ tăng 6% so với năm 2017. Bình quân giai đoạn 2016-2018, NSLĐ tăng 5,77%/năm, cao hơn mức tăng bình quân 4,35%/năm của giai đoạn 2011-2015. Tính chung giai đoạn 2011-2018, NSLĐ tăng bình quân 4,88%/năm.

Tổng cục thống kê 07/08/2019

Nói chung, NSLĐ hiện tại của người Việt Nam chúng ta ở mức tương đương với 6%/năm. Và hiện tại đang ở mức cỡ 102 triệu đồng/người.

Theo công thức tính số năm để tăng năng suất gấp đôi chúng ta áp dụng công thức 72/%tăng trưởng: 72/6 ~ 12 => mất 12 năm để tăng gấp đôi ~ 204 triệu đồng/người.

Tôi giả sử chúng ta tăng trưởng được NSLĐ ~12%/năm thì chúng ta mất 6 năm, 24% thì mất 3 năm.

Vậy, bây giờ thử đặt câu hỏi cho bạn và doanh nghiệp của bạn, bạn có thể tăng kỹ năng và thu nhập để tăng NSLĐ ~24%/năm không? giả sử bạn đã có thu nhập 10 triệu đồng/tháng => năm sau bạn thu nhập được 124 triệu đồng ko?

Tôi nghĩ là khả thi khi thu nhập hiện tại chưa quá cao. Sau khi đạt mức trên trung bình chung thì khó tăng hơn và lúc này bạn cần mở rộng kinh doanh.

Tương tự cho việc cải thiện năng suất trong công ty của bạn, cty bạn tính ra NSLĐ/nhân viên hiện tại như thế nào và tăng trưởng ra sao? các bạn tự trả lời nhé!

Bây giờ chúng ta cùng đi vào vấn đề: Làm thế nào tăng NSLĐ một cách nói chung.

#1 Cải thiện kỹ năng làm việc

Điều quan trọng nhất ở đây là năng suất thể hiện qua kỹ năng chuyên nghiệp trong mỗi ngành nghề vị trí. Bạn thực sự xuất sắc trong lĩnh vực của bạn.

Ngoài điểm mạnh, bạn cần chuyển giao công việc không thuộc điểm mạnh cho đối tác khác, cùng với đó là các công việc có tính chất không sáng tạo bạn cũng có thể thuê ngoài.

Ngoài ra, một số kỹ năng đặc biệt hiện tại như làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo nhóm, khả năng sáng tạo, ngoại ngữ giao tiếp, … bạn cũng nên cải thiện.

#2 Áp dụng phần mềm vào công việc

Phần mềm và robot thực sự rất hữu ích, các công việc mang tính chất lặp lại cần được chuyển giao để bạn có thể tập trung vào phần điều khiển và sáng tạo.

Ở một đất nước như Singapore, sự gắn kết trong hệ sinh thái kinh doanh rất tốt, cty chỉ làm trong phạm vi điểm mạnh của họ và team không quá đông người, đa phần họ dùng phần mềm và platform để làm việc rất năng suất.

Vì vậy, kỹ năng con người đến một lúc nào đó sẽ đạt giới hạn nhưng với phần mềm và robot thì còn khá lâu, các bạn biết cần làm gì rồi đấy!

Cũng không cần phải tiếp cận ở mức vĩ mô quá, các cách tiếp cận đơn giản như dùng các phần mềm cho đơn vị kinh doanh nhỏ như: làm digital marketing, quản lý kho bằng mã vạch và phần mềm, bán hàng bằng phần mềm và website, … hiện tại có rất nhiều giải pháp đã có với chi phí hợp lý.

Tổng kết lại, cần đẩy khả năng làm việc tăng lên cũng là việc cải thiện kỹ năng làm việc tốt hơn cùng với đó là sử dụng các công cụ phần mềm auto robot.