Một trong những kỹ năng quan trong nhất – không thể thiếu bây giờ là mỗi Digital Marketer cần có khả năng design những sản phẩm truyền thông.

Kỹ năng design thực sự không khó, nó tương tự như dân văn phòng từng học Microsoft Office trước đây, giờ nó thành điều phổ biến hiển nhiên.

Các sản phẩm Marketer cần tạo gồm:

  • Banner web, Ảnh post Social
  • Ads Social/ GDN google
  • Ảnh thumb video
  • Sản xuất video
  • Design Landing page, pre landing page
  • Mock-up, diagram flow

Các sản phẩm design sẽ được trình bày qua các video hướng dẫn mình up hàng ngày, hi vọng sẽ phần nào giúp các bạn được nhiều trong công việc và có được kỹ năng chuyên nghiệp này.

Đề cương bài học:

Mình sẽ đính kèm link bài học vào các bài học trên sau khi xuất bản xong. Khóa học trang bị các kỹ năng design và thinking cơ bản, các sản phẩm design mang tính phức tạp và nghệ thuật cao tốt nhất các bạn nên phối hợp với Graphic Designer chuyên nghiệp để làm sẽ tốt hơn.

Chúc các bạn học tốt!