Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Category Ký sự

Bao giờ mới tự tin?

Nay lớp Digital Marketing mình giảng dạy đến buổi thuyết trình dự án, có nhiều bạn rất tự tin và nhiều bạn còn rụt rè. Chợt gợi mở cho mình viết chút về tự tin! Tất nhiên rồi, tự tin… Continue Reading →

CƠN MƯA THÁNG 5 – TÙNG DƯƠNG ft TRẦN LẬP | Special Edition 2020

Mặc dù không thích Tùng Dương cho lắm, nhưng mà công nhận bản MV này ý nghĩa.

Cuộc sống vẫn trôi

Một tối làm vài chai bia và guitar mộc cùng anh em. Đúng chất “đồng không mông quạnh”

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑