Digital Marketing | Growth Strategy | Product Management

Month Tháng Tư 2023

Vượt qua Stress như thế nào?

Một vấn đề mà chắc tất cả chúng ta đều gặp phải đó là “Stress”. Thú thực là mình cũng như các bạn, có nhiều lúc stress vì nhiều lý do. Chúng ta cùng thảo luận xem như thế nào… Continue Reading →

Nhìn và thấy!

Khi nói về marketing, chắc ai trong chúng ta cũng biết là khi research thị trường, chúng ta thu thập dữ liệu và phân tích để biết được những ẩn chứa phía sau. Nhưng trong nội dung hôm nay, chúng… Continue Reading →

© 2023 HAU NV Digital Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑